ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση 
1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@missrodi.gr. Η εταιρία θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας, μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν /  (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής, τότε η ακύρωση δεν είναι δυνατή είτε θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση

2. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιθείσα αγορά όσον αφορά το μέγεθος, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή μεγέθους του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στο missrodi.gr στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, info@missrodi.gr, ζητώντας την αλλαγή μεγέθους του προϊόντος. Εάν το μέγεθος του προϊόντος που έχει επιλέξει ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμο τότε και μόνο τότε υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής σε άλλο διαθέσιμο προϊόν την αρεσκείας του.

  1. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Η πληρωμή θα γίνεται με την διαδικασία της αντικαταβολής ή της τραπεζικής κατάθεσης. Εάν το ποσό ξεπερνά τα 100€ ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα αποστέλλονται με e-mail στον Πελάτη πριν την αποστολή του προϊόντος. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η εταιρία θα πιστώσει το ποσό στον Πελάτη με την μορφή εκπτωτικού κουπονιού για την επόμενη αγορά του όπως αναγράφετε και κατωτέρω.

Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση

  1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος μετά την αγορά που πραγματοποίησε (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση), μόνο εάν το προϊόν που έλαβε ήταν σε κάθε περίπτωση ελαττωματικό. Έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που θα αγοράσει και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω info@missrodi.gr, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η εταιρία παραλάβει το ελαττωματικό προϊόν και τεθεί υπό έλεγχο, καθώς αυτομάτως θα επιστρέφονται τα χρήματα στον Πελάτη. Το ποσό της επιστροφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αντικαταβολής (εάν ο πελάτης είχε πληρώσει το προϊόν με την διαδικασία αντικαταβολής στην αρχική του παραγγελία).
  2. Εάν το προϊόν δεν φέρει κάποιο ελάττωμα ή φθορά αλλά ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά του, υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος με χρέωση του Πελάτη, και η εταιρία θα πιστώσει το ποσό στον Πελάτη με την μορφή εκπτωτικού κουπονιού για την επόμενη αγορά του στο www.missrodi.gr . Η ισχύς του εκπτωτικού κωδικού είναι για 6 μήνες από την έκδοσή του, καθώς έχει μία μοναδική χρήση και εξαργυρώνεται στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας πριν την πληρωμή. Ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλο email πάρα μόνο με αυτό που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην αρχική του παραγγελία.

Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων

6. Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 15 πλήρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 15 πλήρων ημερών δεν γίνονται δεκτά.

Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος 

7. Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος).

Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων 

8. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ). Δεν πρέπει να έχουν φορεθεί, να έχουν υποστεί αλλαγές ή να έχουν πλυθεί και οι ταμπέλες πρέπει να παραμένουν πάνω στο προϊόν.